Vízlágyító beüzemelés, üzembe helyezés

BWT MESTER - Vízlágyító üzembe helyezés

Vízlágyító beüzemelés, üzembe helyezés, karbantartás
Veszprémben és Veszprém 40 km-es körzetében
                    TEL.: +36-30/546-2360                      
                               Fitos Gábor 
   

                          

VÍZLÁGYÍTÓ BEÜZEMELÉSE

 

 

 

Mit kell ellenőrizni a vízlágyító beüzemelése előtt?

 

 

1. Vízminőség (hálózati víz, vagy kútvíz)

 

 

A vízlágyítón átfolyó víz minősége kiemelkedően fontos a vízlágyító élettartama szempontjából. Ha hálózati ivóvízről van szó, akkor általánosságban el lehet mondani, hogy csak mechanikai szűrés szükséges. Ha azonban kútvizet kell lágyítani, akkor körültekintőbben kell eljárni. A kútvíz sok helyen nagy mennyiségben tartalmaz vasat és mangánt, illetve ezek oxidjait. Ezek az anyagok káros hatással vannak a vízlágyító ioncserélő gyantájára, így vízlágyító kapacitása rohamosan csökkenni fog.

 

 

 

2. Van-e a vízvezeték rendszerben vízszűrő ?

 

 

 

A mechanikai védőszűrő garanciális feltétele a vízlágyítóknak. A vízszűrő védi meg a vízlágyító vezérlőfejét, a vezérlőfej mozgó alkatrészeit, tömítéseit a mechanikai szennyeződésektől ( pl. homok, rozsda, stb.). A vízszűrő beépítése nem csak a vízlágyítót védi meg a szennyeződésektől, hanem a háztartás vízszerelvényeit, gépet, csaptelepeit is.

 

 

 

3. Mekkora a hálózati víz nyomása? Van-e a vízvezeték rendszerben nyomáscsökkentő?

 

 

 

A vízlágyítók átlagos üzemi nyomása 6 bar. Ha a vízhálózatban mér nyomás eléri a 6 bar értéket, nyomáscsökkentőt kell építeni a vízvezeték hálózatba. A nyomáscsökkentő nem csak a vízlágyító berendezést védi a túl magas víznyomás káros hatásaitól, hanem a háztartás vízszerelvényeit, bojlert, csaptelepeket is. Nyomáscsökkentő beépítésével csökkenthető a család vízfogyasztása is!

 

 

 

4. A vízlágyító víz-, szennyvíz-, elektromos csatlakozása megfelelő-e?

 

  • A vízlágyító vízhálózatra csatlakoztatásánál figyelni kell a gyártó előírásait, jelöléseit. A folyásirány szerinti csatlakoztatás nagyon fontos a vízlágyító működése szempontjából.

  • A vízlágyító működése során, a regenerálások alkalmával vizet és sót (sólét) fogyaszt. A regenerálás alkalmával a vízlágyítóból távozó víz a szennyvíz vezetékbe kerül.

  • A vízlágyító sóoldó tartályának, vagy kabinetének van egy biztonsági túlfolyó csonkja. Ezt szabad kifolyással kell a szennyvíz vezetékbe vezetni. Szerepe akkor van, ha a vízlágyító meghibásodása miatt a kabinetet, sóoldó tartályt túltöltené vízzel.

  • A vízlágyító működése szempontjából fontos a folyamatos és biztonságos áramellátás.

 

 

 

Vízlágyító üzembe helyezése

 

 

 

 

1. A vízlágyító kapaciás értékének beállítása

 

A vízlágyító ioncserélő gyanta mennyiségéből és a hálózati víz keménységéből lehet meghatározni, hogy mekkora lesz a vízlágyító kapacitása az adott helyen. Ez köbméterben, vagy literben meghatározott érték. Az értéknek megfelelő mennyiségű lágyvizet tud szolgáltatni a vízlágyító, ezután regenerálás szükséges. Ennek az értéknek meghatározása azért fontos, mert a vízlágyító elektronikája számolja a rajta átfolyt víz mennyiségét ( csak mennyiségvezérelt típusok), és a kapacitás érték elfogyása után regenerálást indít el, hogy ismét tudjon lágyvizet előállítani. A modern vízlágyítóknál ez teljesen automatikus folyamat, beavatkozás nem szükséges.

 

 

 

2. Regenerálás időpontjának beállítása

 

A vízlágyító regenerálásának időpontját bármilyen időpontra be lehet állítani. Általában éjjel regenerálnak a készülékek, hogy a abban az időben, amikor vízfogyasztás van, ne maradjon lágyvíz nélkül a háztartás. A vízlágyító regenerálási folyamata az a folyamat, amikor az ioncserélő gyanta által megkötött, vízkeménységet okozó anyagokat a vízlágyító berendezés sólé segítségével eltávolítja a gyanta szemcsékről.

 

 

 

3. Vízlágyító regenerálási fázisainak beállítása, összehangolása

 

 

 

A vízlágyítók regenerálási folyamata több fázisból áll. A pontos beállítás azért fontos, hogy a vízlágyító csak annyi sót (sólét) fogyasszon el, amennyi a teljes regeneráláshoz szükséges. Mivel a regenerálás vízfogyasztással is jár, a vízlágyítót beüzemelő szakember az öblítési fázisokat is úgy állítja be, hogy az ne okozzon túl nagy vízfogyasztást, de az öblítés megfelelő legyen.

 

 

 

4. Vízlágyító regenerálási fázisainak ellenőrzése üzem közben

 

 

 

A vízlágyítót beüzemelő szakember manuálisan elindít egy regenerálási folyamatot. A vízlágyító regenerálási folyamatait, valamint a vízlágyító csatlakozásait ellenőrizni kell a regenerálási folyamat alatt.

A sólé felszívás a legkritikusabb folyamat, mivel a vízlágyító a sólé felszívására, és az ioncserélő gyantán történő leülepítésére nem használ segédenergiát, ez a folyamat az injektor elvén megy végbe, a hálózati víz nyomásától függően. Bármiféle tömítetlenség hátráltathatja vagy akár meg is akadályozhatja a folyamatot, így az ioncserélő gyanta regenerálása csak részben, vagy egyáltalán nem történik meg.

 

 

5. A vízlágyítón átfolyt víz keménységének ellenrőzése

 

 

A vízlágyítón átáramoltatott víz keménységének 1 nk° alatt kell lennie.

 

 

6. A lágyított víz keménységének beállítása

 

 

Az ivóvíz keménységére a magyarországi ivóvízminőségi jogszabály minimálisan 5 nk° határértéket állapít meg. A háztartási vízlágyítók vezérlő fején egy szeleppel lehetőség van a vízlágyító által előállított 1 nk° alatti keménységű víz visszakeverésére, így beállítható a minimálisan előírt 5 nk° keménység.

 

 

7. Mennyiségvezérelt vízlágyítóba integrált vízmennyiség mérő ellenőrzése

 

 

A mennyiségvezérelt vízlágyítók átfolyásmérővel szereltek. A vízlágyítóba integrált átfolyásmérő méri a vízlágyítón átfolyt víz mennyiségét, így a beüzemeléskor beállított kapacitás érték lefogyása után a vízlágyító regenerálja az ioncserélő gyantát.

 

 

Vízlágyító beüzemeléskor, üzembe helyezéskor az átfolyásmérőt mindig ellenőrizni kell. A vízvezeték hálózat, valamint a vízlágyító szerelési munkáinak folyamán szerelési törmelék kerülhet a csőrendszerbe, valamint a vízlágyító készülékbe, ami akadályozhatja a vízmennyiség mérő üzemét. Ha a vízlágyító vízmennyiség mérője valamilyen okból nem méri a vízlágyítón átfolyt víz mennyiségét, az ioncserélő gyanta lemerülése esetén nem indul el a gyanta regenerálása, így nem fog a vízlágyító lágy vizet szolgáltatni.

 

 

 

8. A vízlágyító tulajdonosának oktatása a vízlágyító kezelésére

 

 

 

A vízlágyítók alapvető kezelési jártasságot igényelnek. A vízlágyítót beüzemelő, üzembe helyező szakember a beüzemelés után kioktatja a vízlágyítót kezelő személyeket a vízlágyító készülék kezeléséről.

 

 

BWT MESTER - Vízlágyító üzembe helyezésVízlágyító beüzemelés, üzembe helyezés, karbantartás Veszprémben és Veszprém 40 km-es körzetében

TEL.: +36-30/546-2360
Fitos Gábor